Інформація про Міжнародний науково-практичний журнал Фотобіологія та Фотомедицина

 

Міжнародний науково-практичний журнал «Фотобіологія та Фотомедицина»
є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних
робіт з медичних, біологічних та технічних наук
(постанови Президії ВАК України від 10.02.2010 р. №1-05/1
та від 10.03.2010 р. №1-05/2)

 

 

Члени редакційної колегії та редакційної ради:

Азаров О.Д., Ануфрік С.С. (Білорусь), Бабов К.Д., Бар’яхтар В.Г., Бобицький Я.В., Божков А.І.
(д.б.н., ХНУ), Бондаренко Л.О., Бих А.І., Богомолець О.В., Васильєва-Лінецька Л.Я.,
Владимиров Ю.А. (Росія), Гладкова А.І., Григор’єва Т.Г., Доля Г.М. (д.т.н., ХНУ), Дубенко Є.Г.,
Дьомін О.О., Жолткевич Г.М. (д.т.н., ХНУ), Жуковський П.Г., Журавльова Л.В., Загускін С.Л. (Росія), Злепко С.М., Золотарьова Т.А., Іліч-Стоянович О. (Сербія), Кипенський А.В., Коваленко В.А., Кожем’яко В.П., Коробов В.А., Кузнєцов Є.Д. (Росія), Лисиченко М.Л., Лобанов О.М., Лонго Л. (Італія), Малєєв В.Я. (д.б.н., ХНУ), Мінаєв В.П. (Росія), Мюллер Г. (Німеччина), Ніколенко Є.Я. (д.м.н., ХНУ), Ніколопоулос Н. (Греція), Оширо Т. (Японія), Павлов С.В., Перський Є.Е. (д.б.н., ХНУ), Петрук В.Г., Попов М.М. (д.м.н., ХНУ), Розуменко В.Д., Рочкінд С. (Ізраїль), Рубінов А.М. (Білорусь), Русанова Є.Г., Самойлова К.О. (Росія), Сарвар Г. (Gulam Sarwar) (Пакістан), Сокол Є.І., Странадко Є.Ф. (Росія), Улащік В.С. (Білорусь), Хеншель Д. (США), Холін В.В., Ценьова Г.Я. (Росія), Черваньов І.Г. (д.т.н., ХНУ), Чумаков В.І., Шкорбатов Ю.Г. (д.б.н., ХНУ), Яблучанський М.І. (д.м.н., ХНУ), Якименко І.Л.