Інформація про Міжнародний науково-практичний журнал Фотобіологія та Фотомедицина

Міжнародний науково-практичний журнал «Фотобіологія та Фотомедицина» є науковим виданням, публікації в якому визнаються при захисті дисертаційних робіт з медичних, біологічних та технічних наук (постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. №1-05/1, наказ МОН України № 515 від 16.05.2016 р. та наказ МОН України № 820 від 11.07.2016 р.)

Політика рецензування статей Міжнародного науково-практичного журналу «Фотобіологія та Фотомедицина»

Всі наукові статті, що надійшли до редакції Міжнародного науково-практичного журналу «Фотобіологія та Фотомедицина» підлягають обов'язковому рецензуванню.
Редакцією визначений наступний порядок рецензування статей:
- при надходженні статті в редакцію, оцінюється її відповідність тематиці журналу і правилам оформлення. Статті, що не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються і не допускаються до подальшого розгляду;
- стаття, відповідна тематиці журналу і правилам оформлення, перевіряється на плагіат. При коефіцієнті подібності менше 20% стаття направляється на внутрішнє рецензування;
- внутрішнє рецензування проводиться протягом 7 робочих днів після реєстрації статті в редакції. У разі отримання позитивного відгуку внутрішнього рецензента, копія статті направляється на «подвійне сліпе» рецензування провідним фахівцям. Призначає рецензентів відповідальний редактор;
- для проведення рецензування статей в якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії журналу «Фотобіологія та Фотомедицина», так і сторонні висококваліфіковані фахівці, що володіють глибокими професійними знаннями та досвідом роботи за конкретними науковими напрямками;
- термін «подвійного сліпого» рецензування не перевищує трьох тижнів;
- взаємодія між автором і рецензентами відбувається за допомогою листування по електронній пошті через редакцію журналу «Фотобіологія та Фотомедицина»;
- якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає повідомлення, що містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені в статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення і підготовки висновку про можливість опублікування;
- датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) про доцільність і можливість опублікування статті;
- після отримання позитивних рецензій стаття направляється на літературне та технічне редагування. Взаємодія автора та літературного (технічного) редактора може відбуватися в будь-якій формі - особисто, е-mail, телефон. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться літературним (технічним) редактором без узгодження з автором;

- остаточне рішення про можливість публікації статті в журналі приймається головним редактором.

 

Етичний кодекс Міжнародного науково-практичного журналу «Фотобіологія і фотомедицини»

В рамках редакційної політики Міжнародний науково-практичний журнал «Фотобіологія та Фотомедицина» дотримується видавничих стандартів публікації COPE Code of Conduct, затверджених COPЕ (Committee on Publication Ethics).

Обов'язки головного редактора
Головний редактор Міжнародного науково-практичного журналу «Фотобіологія та Фотомедицина» здійснює загальне керівництво виданням і несе відповідальність за прийняття рішень про публікацію поданих до редакції статей.
До друку приймаються статті, що представляють цінність з наукової точки зору і сприяють вирішенню актуальних теоретичних і практичних завдань, незважаючи на стать, расу, етнічне походження, релігію, громадянство або політичні погляди автора. Обов'язковою є відповідність представлених статей тематиці журналу і вимогам до оформлення статей журналу «Фотобіологія та Фотомедицина».
Головний редактор спільно з редакційною колегією вивчають претензії авторів, що стосуються розглянутих статей або опублікованих матеріалів, і надають автору письмову відповідь.

Обов'язки рецензентів
Процедуру рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакції журналу.
Кожна стаття проходить «подвійне сліпе» рецензування - це рецензування, яке проводиться конфіденційно (автор і рецензент не знають один про одного).
Дотримуючись етики наукової експертизи, рецензент дає об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатами дослідження, виключаючи персональну критику автора. Рекомендації, надані рецензентом автору, припускають всебічний аналіз переваг і недоліків матеріалів статті і спрямовані виключно на поліпшення якості авторської роботи.
Рецензент, враховуючи конфіденційний характер поданої статті, не допускає обговорення роботи з іншими особами (за винятком уповноважених головним редактором).

Обов'язки авторів
Автор(и) статті, дотримуючись редакційної етики, гарантують, що представлена стаття є оригінальною роботою. Якщо автори використовували роботу і/або фрагменти тексту інших авторів, вони зобов'язані дати відповідні посилання на опубліковані роботи. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або привласнення прав на результати чужих досліджень - неприпустимі.
Автор(и) представленої в редакцію статті усвідомлюють, що несуть персональну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження. Дана позиція передбачає:
- надання достовірних результатів проведених досліджень;
- визнання внеску всіх осіб, що вплинули на хід дослідження (це стосується і подання в статті посилань на роботи, які мали значення при проведенні дослідження);
- неприпустимість подання статті, яка була відправлена для опублікування (або вже опублікована) в інше періодичне видання;

- повідомлення редакції (в найкоротші терміни) про виявлені істотних помилок або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування.

 

Головний редактор
Коробов А.М. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна


Заступники головного редактора
Брілль Г.Є. Саратовський державний медичний університет імені В.І. Разумовського, м. Саратов, Росія
Гуляр С.О. Інститут фізіології імені Богомольця НАН України, м. Київ, Україна


Відповідальні секретарі
Мушенко Є.В. ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна
Утєвський А.Ю. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна
Чухраєв М.В. НМЦ «МедІнТех», м. Київ, Україна


Редакційна колегія
Аврунін О.Г. Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків, Україна
Азаров О.Д. Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
Ануфрік С.С. Гродненський державний університет імені Янки Купали, м. Гродно, Білорусь
Байбеков І.М. ДУ «Республіканський спеціалізований центр хірургії ім. акад. В. Вахідова», м. Ташкент, Узбекистан
Богомолець О.В. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна
Васильєва-Лінецька Л.Я. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна
Войцік В. Люблінська Політехніка, м. Люблін, Польща
Доля Г.М. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
Жолобак Н.М. Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, м. Київ, Україна
Жолткевич Г.М. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
Журавльова Л.В. Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
Зінченко О.К. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна
Злепко С.M. Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
Іванова Ю.В. Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
Кіпенський А.В. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
Клімова О.М. ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна
Кокодій М.Г. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
Лонго Л. Інститут лазерної медицини, Італія
Михайлусов Р.М. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна
Мінаєв В.П. НТО «ІРЕ-Полюс», IPG Photonics, м. Фрязіно, Росія
Ніколенко Є.Я. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
Ошіро Т. Університет Кейо, Клініка Ошіро, Японська медична лазерна лабораторія, м. Мінато-ку, Японія
Павлов С.В. Вінницький національний технічний університет, м. Вінниця, Україна
Перський Є.Е. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
Попов М.М. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
Прасол В.О. ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т.Зайцева НАМН України», м. Харків, Україна
Розуменко В.Д. ДУ «Інститут нейрохірургії імені Ромоданова НАМН України», м. Київ, Україна
Рочкінд Ш. Інститут нейрохірургії, Тель-Авівський університет, Ізраїль
Самойлова К.О. Інститут цитології РАН, м. Санкт-Петербург, Росія
Свириденко Л.Ю. Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, м. Харків, Україна
Сибірна Н.О. Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна
Странадко Є.Ф. Державний науковий центр лазерної медицини Міністерства охорони здоров’я Росії, м. Москва, Росія
Таширєв О.Б. Національний антарктичний науковий центр МОН України, м. Київ, Україна
Хеншель Д. Університет Індіани, м. Блумінгтон, США
Черваньов І.Г. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
Шкорбатов Ю.Г. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків, Україна
Якименко І.Л. Національний університет харчових технологій, м. Київ, Україна