Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та Фотомедицина" №26. 2019

ЗМІСТ


КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА


ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ІШЕМІЧНОЇ ФОРМИ СИНДРОМУ
ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
Ю.В. Іванова, О.М. Клімова, І.А. Криворучко, В.О. Прасол,
Д.О. Кірієнко, А.М. Коробов

ПРОТИЗАПАЛЬНИЙ ТА АНТИМІКРОБНИЙ ЕФЕКТ
ВИПРОМІНЮВАННЯ АПАРАТА «БАРВА-ФЛЕКС/СІЧ» ПРИ
ВИКОРИСТАННІ В ЛІКУВАННІ ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ
І.М. Байбеков, М.М. Ірханов

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КВАНТОВОЇ
ФОТОГЕМОТЕРАПІЇ ЧЕРВОНИМ І СИНІМ СВІТЛОМ У КОМПЛЕКСНІЙ
ТЕРАПІЇ ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
В.І. Карандашов, Н.П. Александрова, Є.І. Островський


ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА


ВПЛИВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ФАКТОРИ ВРОДЖЕНОГО ІМУНІТЕТУ ТА БАЛАНС ЦИТОКІНІВ У СЕКРЕТІ РЕПРОДУКТИВНОЇ
СИСТЕМИ ЖІНОК ІЗ ХЛАМІДІЙНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ
О.А. Гізінгер, В.І. Карандашов

СПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ СФІГМОГРАМИ
Хе Ші, М.Г. Кокодій, С.М. Шульга, В.О. Тіманюк

ПСИХОСОМАТИЧНА КОРЕКЦІЯ БОЛЮ У ХВОРИХ
З ДИСКОГЕННИМИ ДОРСОПАТІЯМИ
О.М. Чухраєва, А.В. Уніченко, О.О. Гресь, А.Ю. Мельник

ВПЛИВ СВІТЛОДІОДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЧУТ-
ЛИВІСТЬ STAPHYLOCOCCUS AUREUS ДО АНТИБІОТИКІВ
В.В. Пантьо, Г.М. Коваль, В.І. Пантьо, Е.М. Данко, С.О. Гуляр

НОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І ЗНИЖЕННЯ ПОБІЧНИХ ПРОЯВІВ ФОТОТЕРАПІЇ
ГІПЕРБІЛІРУБІНЕМІЇ НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ
З ВИКОРИСТАННЯМ СВІТЛОДІОДНИХ І ЛАЗЕРНИХ ДЖЕРЕЛ
В.Ю. Плавскій, Л.Г. Плавська, Т.С. Ананич, В.М. Катаркевіч,
А.В. Микулич, І.А.Леусенко, А.І. Третякова, О.Н. Дудінова, П.А.
Мазманян, В.В. Карапян, Г.Г. Маргарян

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ
ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ СВІТЛОВОГО
ДІАПАЗОНУ І ТКАНИННИХ ФАКТОРІВ РОСТУ В ЛІКУВАННІ
НЕСПРОМОЖНОСТІ КИШКОВИХ АНАСТОМОЗІВ
М.Є. Тимченко, Ю.В. Іванова, О.М. Клімова,
К.О. Биченко, А.М. Коробов

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ХВОРИХ З ТРОФІЧНИМИ
ВИРАЗКАМИ ВЕНОЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ
Т.О. Харченко, О.К. Мелеховець, Ю.В. Мелеховець, А.С. Радько

ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА КОРЕКЦІЯ ЖОРСТКОСТІ
АРТЕРІАЛЬНОЇ СТІНКИ ПРИ КОМОРБІДНОСТІ
АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ГІПЕРУРИКЕМІЇ
Є.Л. Коваленко, О.К. Мелеховець, Ю.В. Мелеховець

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ


СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ФОТОМЕДИЦИНИ: ТЕХНІКА
ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОСВІЧУВАННЯ У ХХ-ХХI СТОРІЧЧЯХ
К.В. Русанов, Є.Г. Русанова