Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та Фотомедицина" №27. 2019

ЗМІСТ


КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА


ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ХОЛАНГІТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОЇ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ
Ю.В. Іванова, Є.В. Мушенко, Ю.В. Авдосьєв, А.М. Коробов, О.М. Клімова


ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА У ПОСТРАЖДАЛИХ З ВОГНЕПАЛЬНИМИ ПОРАНЕННЯМИ ДІАФРАГМИ НА СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ ЕТАПІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ
І.П. Хоменко, В.А. Біленький, С.А. Шипілов, Р.М. Михайлусов, В.В. Негодуйко


НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОТЕРАПІЇ
З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ НЕСПРОМОЖНОСТІ ШВІВ
МІЖКИШКОВИХ АНАСТОМОЗІВ
Ю.В. Іванова, М.Є. Тимченко


ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА


КЛІТИННІ І ТКАНЕВІ МЕХАНІЗМИ ДІЇ
НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ОПТИЧНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ПАЦІЄНТІВ З СИНДРОМОМ
ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ
Н.М. Кізілова, А.М. Коробов


ПЕРЕДУМОВИ ЩОДО СТВОРЕННЯ
ФІТОКОСМЕЦЕВТИЧНИХ ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ, ЯКІ
СПРИЯЮТЬ АДАПТАЦІЇ ДО УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ІНДУКЦІЇ МЕЛАНОГЕНЕЗА
Л.В. Леухіна

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ


ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ ПРИ ЛОКАЛЬНОМУ ЛАЗЕРНОМУ
НАГРІВІ БІОЛОГІЧНОЇ ТКАНИНИ
М.Г. Кокодій, А.М. Коробов, Хе Ші, М.Ф. Посохов,
С.М. Шульга, В.О. Тіманюк


ШТУЧНІ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ
В ФОТОМЕДИЦИНІ: ІСТОРІЯ ВІДКРИТТЯ
Є.Г. Русанова