Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та фотомедицина" № 1, 2. 2015

Зміст

РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ


РІК СВІТЛА ТА СВІТЛОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА


Калінін Є.С., Луньова В.А.
ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
СВІТЛОДІОДІВ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ НЕВРАЛГІЇ ЯЗИЧНОГО НЕРВА

Мелеховець Ю.В., Леонов В.В., Мелеховець О.К.
ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СКЛЕРОТЕРАПІЇ ТА ТРАНСКУТАННОЇ ЛАЗЕРНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ


ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА


Радченко О.С., Степура Л.Г., Гамалія М.Ф.
ФОТОДИНАМІЧНА ІНАКТИВАЦІЯ ГРАМПОЗИТИВНИХ ТА ГРАМНЕГАТИВНИХ БАКТЕРІЙ
IN VITRO З ВИКОРИСТАНЯМ ФОТОСЕНСИБІЛІЗАТОРА
МЕТИЛЕНОВОГО СИНЬОГО

Свириденко Л.Ю.
ДИНАМІКА РАНЬОВОГО ПРОЦЕСУ ПІСЛЯ ВПЛИВУ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО
ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 1,47 МКМ

Гуляр С.О., Тамарова З.А.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА АНАЛЬГЕТИЧНОЇ ДІЇ ЧЕРВОНОГО ПОЛЯРИЗОВАНОГО
ГАЛОГЕННОГО І ДІОДНОГО СВІТЛА

Тітова Н.В., Коробов А.М.
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФОТОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЕМБРІОНАЛЬНОМУ ЕТАПІ
РОЗВИТКУ БІЛОГО АМУРА

Штонь І.О., Чумаченко В.А., Шишко Є.Д., Куцевол Н.В., Арсент'єва К.Г., Гамалія М.Ф.
СИНТЕЗ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ НОВОГО НАНОКОМПОЗИТНОГО
ФОТОСЕНСИБІЛІЗАТОРА ДЛЯ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ

Бутаєв A.Х
КОРЕКЦІЯ ФОРМИ ЕРИТРОЦИТІВ ЛАЗЕРНИМ ОПРОМІНЕННЯМ КРОВІ
ПІД ЧАС І ПІСЛЯ СЕАНСУ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ У ХВОРИХ НА МІАСТЕНІЮ

Куцевляк В.Ф., Божко К.В., Полякова С.В., Северин Л.В., Кашура Ю.О.,
Бірюкова С.В., Войда Ю.В., Коробов А.М., Пономарьов Г.В.
АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ФОТОДИНАМІЧНОГО ВПЛИВУ
IN VITRO НА СТАНДАРТНУ КУЛЬТУРУ CANDIDA ALBICANS

Русанов К.В, Русанова Є.Г.
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ФОТОМЕДИЦИНИ:ТЕХНІКА ДІАГНОСТИЧНОГО
ПРОСВІЧУВАННЯ У 1860-1880-ті рр


ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ


Заболотна Н.І., Павлов С.В.
МЕТРОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗПОДІЛІВ ПОХИБОК ВИМІРЮВАННЯ В СИСТЕМІ
МЮЛЛЕР-МАТРИЧНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ШАРІВ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН

Коробов А.М., Коробов В.А., Коробов Д.А., Макогон О.М.
УНІВЕРСАЛЬНА ФОТОННО-МАГНІТНА МАТРИЦЯ
КОРОБОВА А. – КОРОБОВА В. «БАРВА-ФМ/24»


Реферати публікацій з фотомедицини