Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та фотомедицина" №1, 2. 2016

Зміст

РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ


Наш ювіляр – Гладкова Алла Іванівна

Наш ювіляр – Брілль Григорій Ефимович

Наш ювіляр – Попов В'ячеслав Дмитрович

Некролог. Гамалія Микола Федорович


КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА


Шимон В.М., Шимон М.В., Пушкаш І.І., Шерегій А.А.
ХIРУРГIЧНЕ ЛІКУВАННЯ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ ПРИ СПОНДИЛОАРТРОЗI
ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМIНЮВАННЯ

Шимон В.М., Кубаш В.І., Шерегій А.А.
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ПОСТТРАВМАТИЧНОГО ОСТЕОМІЄЛІТУ
ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Чухраєв М.В., Древицька О.О., Буцька Л.В., Левковська В.І., Данілова О.О.
БІНАУРАЛЬНА КОРЕКЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАНУ ХВОРИХ З ДИСКОГЕННИМИ ДОРСОПАТІЯМИ

Федоров С.М.
СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА МАГНІТОЛАЗЕРНУ І ФОТОМАГНІТНУ ТЕРАПІЮ
ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В НЕВРОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Бойко В.В., Іванова Ю.В., Мушенко Є.В., Коробов А.М.
КОМПЛЕСНЕ ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ ХІРУРГІЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ, ЩО СПРИЧИНЕНО МУЛЬТИРЕЗИСТЕНТНОЮ МІКРОФЛОРОЮ У ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

Іванова Ю.В., Прасол В.О., Мушенко Є.В., Клімова О.М.
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ
У КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ПОСТРАЖДАЛИХ З МІННО-ВИБУХОВИМИ
ТА ОСКОЛКОВИМИ ПОРАНЕННЯМИ ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕННЯХ
ПОШКОДЖЕНЬ МАГІСТРАЛЬНИХ СУДИН


ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА


Кізілова Н.Н., Коробов А.М.
МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
НА СИСТЕМУ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ. ОГЛЯД

Цибулін О.С., Якименко І.Л., Сидорик Є.П.
ЗАХИСНИЙ ЕФЕКТ КВАЗІМОНОХРОМАТИЧНОГО ЧЕРВОНОГО СВІТЛА
ВІД ОКСИДАТИВНОЇ ДІЇ НАДВИСОКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОМАГНIТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ


Кокодій Н.Г., Тіманюк В.А., Коробов А.М.
ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ В ШКІРІ ЛЮДИНИ ПРИ ОПРОМІНЕННІ СВІТЛОДІОДАМИ

Соловьева Е.А., Юдинцова А.С.
КЛАСИФІКАЦІЯ ФОТОННИХ АПАРАТІВ СЕРІЇ «БАРВА»

Русанов К.В., Русанова Є.Г.
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ФОТОМЕДИЦИНИ:
ТЕХНІКА ДІАГНОСТИЧНОГО ПРОСВІЧУВАННЯ У 1860-1880-ті РОКИ.

Павлов С. В., Клапоущак А. Ю., Тітова Н. В., Барановський Д. М.
МЕХАНІЗМИ ДІЇ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ, НА БІООБ'ЄКТ,
ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ В ВОДНОМУ СЕРЕДОВИЩІ


Реферати публікацій з фотомедицини та фотобіології