Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та фотомедицина" №1,2. 2012

Зміст


РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ
НАШ ЮБІЛЯР – ГУЛЯР СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

 

КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА

С.О.Гуляр
БІОПТРОН-СВІТЛОТЕРАПІЯ ТА РЕСУРСИ ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ В ХІРУРГІЇ

Є.С.Калінін, В.А.Луньова
ПРОТИЗАПАЛЬНА ДІЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
СВІТЛОДІОДІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ГІНГІВІТУ

Л.В.Журавльова, В.О.Федоров, Н.К.Александрова, М.А.Олійник, А.М.Коробов
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АПАРАТІВ КОРОБОВА ДЛЯ ФОТОТЕРАПІЇ
ХВОРИХ НА ПОЛІОСТЕОАРТРОЗ

 

ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА

Ю.А.Владимиров, Т.В.Жидкова, Є.В.Проскурнін, Д.Ю.Ізмайлов
ДОСЛІДЖЕННЯ БІОСТІМУЛЮЮЧОЇ ДІЇ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
ЛАЗЕРІВ І СВІТЛОДІОДІВ МЕТОДОМ АКТИВОВАНОЇ ХЕМІЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ ЛЕЙКОЦИТІВ
КРОВІ

С.Л.Загускін
БІОУПРАВЛІННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЮ

К.В.Романова, В.М.Пасюга, А.В.Дядченко, В.А.Катрич, Ю.Г.Шкорбатов
ВПЛИВ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЕННЯ РІЗНИХ ДОВЖИН ХВИЛЬ НА СТАН
ХРОМАТИНУ В ІЗОЛЬОВАНИХ КЛІТИНАХ БУКАЛЬНОГО ЕПІТЕЛІЮ ЛЮДИНИ

Л.Н. Рибіцька
ВПЛИВ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА МАГНІТНОГО ПОЛЯ
НА СТРУКТУРНУ ПЕРЕБУДОВУ УРАЖЕНИХ БРОНХІВ

О.І.Годована, О.Ю.Ключівська, Р.С.Стойка
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОГО ПАРОДОНТИТУ
НИЗЬКОІНТЕНСИВНИМ ЛАЗЕРНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Ю.Й.Салдан
УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ ОПРОМІНЕННЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ВИРАЗКИ РОГІВКИ

Іхсан Ф.Р. Мохаммед, Ібтісам К. Алі, Ноа Саєб Аль-Местоффі
ВИПРОМІНЮВАННЯ ГЕЛІЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА СТИМУЛЮЄ РЕПАРАТИВНІ ПРОЦЕСИ
ПІСЛЯ ВТРАТИ ХРЯЩА І ПОСИЛЮЄ РОСТ АУТОЛОГИЧНИХ ТРАНСПЛАНТАТІВ ХРЯЩА

К.В.Русанов, Є.Г.Русанова
ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ ВЕСЕЛЦІ. 4. ЖИТТЯ В КОЛЬОРІ

І.В. Прокопенко
ВИВЧЕННЯ РІВНЯ НАКОПИЧЕННЯ ПОРФІРИНІВ ТА ЇХ КОМПЛЕКСІВ
З НАНОЧАСТИНКАМИ ЗОЛОТА ПЕВНИХ РОЗМІРНО-ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ,
У НОРМАЛЬНИХ ТА ПУХЛИННИХ ТКАНИНАХ МИШЕЙ

М.Ф. Гамалія, Є.Д. Шишко, І.О. Штонь, В.В. Холін, О.Б. Щербаков, О.В. Усатенко
ФОТОДИНАМІЧНА АКТИВНІСТЬ СЕНСИБІЛІЗАТОРА ДРУГОГО ПОКОЛІННЯ ФОТОЛОНУ
(ХЛОРИНУ Е6) ТА ЙОГО ЗОЛОТОГО НАНОКОМПОЗИТУ: ДОСЛІДИ IN VITRO ТА IN VIVO

М.Ф. Посохов, О.В. Горбунов
ВИВЧЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН В ПЕРИФЕРИЧНИХ НЕРВАХ ПІСЛЯ
ЛАЗЕРОХІРУРГІЧНОЇ ДЕНЕРВАЦІЇ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Ю.А.Владимиров, Т.В.Жидкова, Є.В.Проскурніна, Д.Ю.Ізмайлов
ПРО МЕХАНІЗМ АКТИВАЦІЇ СОД АКТИВНОСТІ ПРИ ДІЇ ЛАЗЕРНОГО
І СВІТЛОДІОДНОГО ОПРОМІНЕННЯ НА КЛІТИНИ І ТКАНИНИ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ

Б.П.Олійниченко
АНАЛІЗ ОПТИЧНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТУВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН
У МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗАХ

Х.Р.Ровіра, С.В.Павлов, О.Д.Азаров, А.С.Камінський
ДОСЛІДЖЕННЯ ОПТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОТКАНИНИ НА ОСНОВІ
ЧИСЕЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТУ ФОТОНІВ

А.М. Коробов, В.А.Коробов
ФОТОННО-МАГНІТНІ МАТРИЦІ КОРОБОВА А.-КОРОБОВА В. «БАРВА-ФЛЕКС/ФМ 24»

Є.П.Странадко, В.М.Каменська
ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ В БАЗАХ ДАНИХ
НАУКОВОЇ ПЕРІОДИКИ

 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
Іхсан Ф.Р. Мохаммед, Мохаммед С. Маді, Рамі Алі
ОЦІНКА ВПЛИВУ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ОПРОМІНЕННЯ КРОВІ
НА КОНЦЕНТРАЦІЮ В НІЙ АНТИБІОТИКІВ

Реферати публікацій з фотомедицини