Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та фотомедицина" №1,2. 2013

Зміст

А.М.Коробов
ДВАДЦЯТЬ РОКІВ - СОРОК КОНФЕРЕНЦІЙ
«ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРІВ У МЕДИЦИНІ ТА БІОЛОГІЇ»

КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА

Т.В.Колупаєва, О.А.Цодикова, Ф.І.Кривошликов, Г.Л.Хакимова
ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОННО-МАГНІТНИХ МАТРИЦЬ КОРОБОВА А.-КОРОБОВА В.
„БАРВА-ФЛЕКС/24ФМ” ДЛЯ ФОТОТЕРАПІЇ В УМОВАХ САНАТОРІЮ

Е.Г.Борисова
ВИКОРИСТАННЯ СИНЬОГО СВІТЛА ПРИ ТЕРАПІЇ ДЕЯКИХ ФОРМ ГЛОСИТІВ

Є.С.Калінін, В.А.Луньова
КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОТОТЕРАПІЇ СИМПТОМАТИЧНОГО ГІНГІВІТУ
ПРИ ГЕНЕРАЛІЗОВАНОМУ ПАРОДОНТИТІ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ
ВИПРОМІНЮВАННЯМ СВІТЛОДІОДНОГО АКТИВАТОРА «LED-АКТИВ 05»

С.М.Федоров, Т.В.Джужа, А.В.Ткаліна
ЗАСТОСУВАННЯ ФОТО- ТА ФОТОМАГНІТНОЇ ТЕРАПІЇ
У ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ СТАРШИХ ВІКОВИХ ГРУП

Є.П.Странадко
КОНФЕРЕНЦІЇ З ЛАЗЕРНОЇ МЕДИЦИНИ ЯК ЛІТОПИС ДВАДЦЯТИ РОКІВ РОЗВИТКУ
ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ В РОСІЇ ТА В УКРАЇНІ

Ану Макела
ЛАЗЕРИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ТА ТЕРАПІЇ: ВІДКРИТТЯ ПРОТЯГОМ БАГАТЬОХ РОКІВ

 

ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА

Г.А.Залеська
ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ОКСИГЕНАЦІЇ КРОВІ ПРИ ФОТОГЕМОТЕРАПІЇ

Н.Б.Горбунова, Л.Є.Батай, А.І.Водчіц, В.С.Улащик, В.А.Орлович
ЗМІНА АКТИВНОСТІ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ І КАТАЛАЗИ В КРОВІ
ТА ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНАХ ЩУРІВ З СИСТЕМНИМ ЗАПАЛЕННЯМ
ПІД ВПЛИВОМ БЕЗПЕРЕРВНОГО НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИДИМОГО ДІАПАЗОНУ СПЕКТРА

В.С.Войцехович, В.Л.Ганул , С.Л.Зайцев, О.М.Кравченко, О.Д.Мамута, В.В.Холін
ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛОАБСОРБЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІОЛОГІЧНОЇ ТКАНИНИ
І ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ

Г.А.Долинський
ФОТОКАТАЛІТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЗОЛОТИХ НАНОСТРИЖНІВ
ПРИ ОПРОМІНЕННІ НА ЧАСТОТІ ПЛАЗМОННОГО РЕЗОНАНСУ

Т.С.Завадська, Л.П.Таранець, О.О.Тромпак
ОПОСЕРЕДКОВАНА ФОТОЛОНОМ ФОТОДИНАМІЧНА ТЕРАПІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ГЛІОМ

Ю.І.Стрельченко , С.О.Гуляр , В.М.Єльський
МОНОТЕРАПІЯ ОПІКІВ ПОЛІХРОМАТИЧНИМ ПОЛЯРИЗОВАНИМ СВІТЛОМ: ФІЗІОЛОГІЧНІМЕХАНІЗМИ

В.І.Карандашов
БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ СИНЬОГО СВІТЛА ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ПРАКТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ

К.В.Русанов, Є.Г.Русанова
ЗА СИНІМ ПТАХОМ. ЧАСТИНА І

І.М.Байбеков, А.Х.Бутаев, Ф.Ф.Хашимов, Д.Н.Мардонов, А.І. Байбеко
ВПЛИВ СВІТЛОДІОДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ АПАРАТУ «БАРВА – ФЛЕКС/СІЧ» НА ЗАГОЄННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ РАН

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ

А.О.Рожман, С.В.Павлов, І.Д.Івасюк, М.Г.Тарновський

МЕТОДОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО КАНАЛУ ОФТАЛЬМОСКОПА ДЛЯ ДІАГНОСТУВАННЯ ПАТОЛОГІЙ СІТКІВКИ ОКА

Н .І.Заболотна, С.В.Павлов, І.Д.Івасюк

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ ДВОШАРОВИХ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ СТАНУ ОДНОГО З ПАРЦІАЛЬНИХ ШАРІВ

С.В.Москвін
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПЕРВИННОГО МЕХАНІЗМУ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

М.Г. Кокодій, В.А.Тіманюк, Д.Ю.Ізмайлов
АНАЛІЗ СПЕКТРА СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЗА ДАНИМИ ФОТОПУЛЬСОГРАМИ

 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

М.Ф.Посохов, Л.Ю.Свириденко, Є.П.Странадко, В.В.Холін, В.В.Самойленко

ЛІКУВАННЯ ВТОРИННОЇ НЕВРАЛГІЇ ЯЗИКОГЛОТКОВОГО НЕРВА МЕТОДОМ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ (ВИПАДОК З ПРАКТИКИ)

Л.Д.Тондій, О.Л.Закревська
ПРО ДІЮ СВІТЛА НА ФІЗІОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ

 

Реферати публікацій з фотомедицини