Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та фотомедицина" №1,2. 2013

Н.Б.Горбунова, Л.Є.Батай, А.І.Водчіц, В.С.Улащик, В.А.Орлович
ЗМІНА АКТИВНОСТІ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ І КАТАЛАЗИ В КРОВІ
ТА ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНАХ ЩУРІВ З СИСТЕМНИМ ЗАПАЛЕННЯМ
ПІД ВПЛИВОМ БЕЗПЕРЕРВНОГО НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ ВИДИМОГО ДІАПАЗОНУ СПЕКТРА

 

Переглянути в pdf- форматі

 

Статистика перегляду