Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та фотомедицина" №3, 4. 2014

Зміст

РЕДАКЦІЙНІ СТАТТІ


НАШ ЮВІЛЯР – Самойлова Кіра Олександрівна

Самойлова К.О.
ЧИ МОЖЛИВА ЗНАЧНА НАУКОВА АКТИВНІСТЬ У ВІЦІ ВІД 70 ДО 80 РОКІВ? –
ОПТИМІСТИЧНИЙ ПРОГНОЗ


КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА


Журавльова Л.В., Федоров В.О., Коробов А.М.
ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ:
РАКУРС НА УРАЖЕННЯ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Садиков Р.Р.
ЛIКУВАННЯ СУДИННИХ АНОМАЛIЙ У ДIТЕЙ:
РЕЗУЛЬТАТИ ФОТОДИНАМIЧНОЇ ТЕРАПIЇ

Мелеховець Ю.В., Леонов В.В., Мелеховець О.К., Синяченко Ю.О.
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО РЕЖИМУ
ЕНДОВЕНОЗНОЇ ЛАЗЕРНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ

Чухраєв М.В., Уніченко А. В., Владимиров А. О., Левковська В. І.
БАГАТОФАКТОРНИЙ ПІДХІД ДО ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ
ТРИВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ
З ХРОНІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ

Странадко Є. Ф.
КЛІНІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ
НОВОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ - ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ РАКУ
І НЕПУХЛИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

 

ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА


Байбеков І. М., Пулатов Д. Т.
ВПЛИВ СВІТЛОДІОДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ АПАРАТУ «БАРВА–ФЛЕКС/СІЧ»
НА МОРФОЛОГІЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК
В АСПЕКТІ ПРОФІЛАКТИКИ ЇХ ПРОРИВУ

Байбеков I.М., Хашимов Ф.Ф.
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ШКІРУ, МІКРОЦИРКУЛЯЦІЮ ТА ЕРИТРОЦИТИ
ДІЇ ВИПРОМІНЮВАННЯ ЛАЗЕРІВ І СВІТЛОДІОДІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ВУГРІВ

Бондаренко Л. О., Сотник Н. М., Козак В. А.
ЧИ МОЖНА РОЗГЛЯДАТИ СВІТЛО В ТЕМНУ ПОРУ ДОБИ
ЯК СТРЕСОРНИЙ ФАКТОР?

Кузнєцов К.А., Пасюга В.М., Магда І.Ю., Казанський О.В., Іванченко Д.Д.,
Колчигін М.М., Шкорбатов Ю.Г.
ВПЛИВ РІЗНИХ РЕЖИМІВ УЛЬТРАШИРОКОСМУГОВОГО ІМПУЛЬСНОГО ОПРОМІНЕННЯ
НА СТАН ХРОМАТИНУ В КЛІТИНАХ ЛЮДИНИ

Посохов М.Ф., Чухраєв М.В., Горбунов О. В., Коробов А. М., Михайлов А. І.
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ
ПЕРИФЕРИЧНОГО НЕРВА ПІД ВПЛИВОМ ЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
СВІТЛОДІОДІВ ТА ІМПУЛЬСНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ

Куцевляк В. Ф., Пушкар Л. Ю. Северин Л.В., Велигоря І. Е., Войда Ю. В.,
Бірюкова С. В., Коробов А. М., Пономарьов Г. В.
АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
РІЗНИХ ФОТОСЕНСИБІЛІЗАТОРІВ (ДОСЛІДЖЕННЯ IN VITRO)

Долинський Г.А., Самченко Ю.М., Пасмурцева Н.О. Полторацька Т.П., Ульберг З.Р.,
Кіслухіна М.О., Гамалія М.Ф.
ФОТОБАКТЕРИЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕРМОЧУТЛИВОГО ГІДРОГЕЛЕВОГО
НАНОКОМПОЗИТУ З МЕТИЛЕНОВИМ СИНІМ

Радченко О.С., Степура Л.Г., Горбенко К.І., Гамалія М.Ф.
ОПОСЕРЕДКОВАНА МЕТИЛЕНОВИМ СИНІМ ФОТОДИНАМІЧНА ІНАКТИВАЦІЯ
МУЗЕЙНОГО ТА КЛІНІЧНОГО ШТАМІВ STAPHYLOCOCCUS АUREUS

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ


Заболотна Н.І., Павлов С.В.
ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ОРІЄНТАЦІЙНОЇ ТА ФАЗОВОЇ МЮЛЛЕР-МАТРИЧНОЇ
ТОМОГРАФІЇ ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ МЕРЕЖ ПЛАЗМИ КРОВІ

Чепурна О.М., Штонь І.О., Павлов С.В., Тужанський С.Є., Утрерас А., Войцехович В.С.,
Попов В.Д., Каптановський Є.В., Холін В.В., Гамалія М.Ф.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ШЛЯХОМ ВИБІРКОВОГО
ЛАЗЕРНОГО СКАНУВАННЯ ПУХЛИНИ, ЗАЛЕЖНО ВІД НАЯВНОСТІ ФЛУОРЕСЦЕНЦІЇ

Ровіра Р.У., Тужанський С.Є., Савенков С.М., Павлов С.В.,
Чуніхіна О.І., Коломієць І.С., Клімов О.С.
МЕТОД І ПОЛЯРИМЕТРИЧНА СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ
ПАТОЛОГІЙ АНІЗОТРОПНИХ БІОТКАНИН

 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ


Посохов М.Ф., Коробов А.М., Макаров В.М., Воробьйов В.В., Костюковська А.Є.
ЕФЕКТИВНЕ ЛІКУВАННЯ МУЛЬТИФОКАЛЬНОГО ВОГНИЩЕВОГО ПАТОЛОГІЧНОГО
ПРОЦЕСУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОТОННОЇ МАТРИЦІ
КОРОБОВА-ПОСОХОВА «БАРВА-ЦНС/ПХ» (ВИПАДОК З ПРАКТИКИ)

Коробов А.М., Коробов В.А.
ДО ПИТАННЯ ЩОДО ДОКАЗОВОЇ БАЗИ ФОТОМЕДИЦИНИ


Реферати публікацій з фотомедицини та фотобіології