Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та фотомедицина" №3, 4. 2010

Зміст

РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ

Коробов А.М. ПЕРШОМУ ЛАЗЕРУ ТЕОДОРА МЕЙМАНА — 50 РОКІВ!

 

КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА

Розуменко В.Д. ЛАЗЕРНА ХІРУРГІЯ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Борисова Е.Г. РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ МОДУЛЬОВАНОГО СВІТЛОДІОДНОГО
ВИПРОМІНЮВАННЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГЛОСАЛГІЮ

Чуєв Ю.Ф. КОНЦЕПЦІЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ У НАРКОЛОГІЇ
ЛІКУВАЛЬНИХ ЕФЕКТІВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Журавльова Л.В., Федоров В.О., Александрова Н.К. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ
МАГНІТО-ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА ПОЛІОСТЕОАРТРОЗ

 

ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА

Коробов А.М., Лісна Т.О., Коробов В.А., Лобанов О.М. ЛЕЙКОЦИТАРНА РЕАКЦІЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ І СТІНОК ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ЗДОРОВИХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН НА ДІЮ МОНОХРОМАТИЧНОГО ТА НЕМОНОХРОМАТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 1,0 МКМ

Прокопенко І.В., Мамчур А.А., Шишко Є.Д., Щербаков О.Б., Усатенко О.В., Гамалія М.Ф. РОЗПОДІЛ ФОТОСЕНСИБІЛІЗАТОРА ХЛОРИНА Е6 В НОРМАЛЬНИХ І ПУХЛИННИХ ТКАНИНАХ МИШЕЙ ТА ВПЛИВ НА ЦЕЙ ПРОЦЕС НАНОЧАСТИНОК ЗОЛОТА

Долінський Г.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТООКИСЛЮВАЛЬНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ ПРЕПАРАТУ ФОТОЛОН В МОДЕЛЬНІЙ СИСТЕМІ IN VITRO

Сухарєв Ю.С. МЕТОД ФОТОМЕТРИЧНОЇ ІНДИКАЦІЇ ЕНТЕРОТОКСИГЕННИХ ШТАМІВ ESCHERICHIA COLI

Стрижельчик Н.Г. СУМІСНА ДІЯ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ТА ДІОКСИДІНУ
НА РІВЕНЬ МУТАГЕНЕЗУ У СТАТЕВИХ КЛІТИНАХ ДРОЗОФІЛИ

Панкова О.В. ПРОТЕОЛІЗ РІЗНИХ СОРТІВ ЯЧМЕНЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОБРОБКИ НАСІННЯ МОНОХРОМАТИЧНИМ ОПТИЧНИМ ВИПРОМІНЮВАННЯМ ЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ СПЕКТРА

Русанов К.В., Русанова Є.Г. ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ ВЕСЕЛЦІ. 1. ВІСІМДЕСЯТІ РОКИ — ЧАС ПІОНЕРІВ

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ

Заболотна Н.І., Олійниченко Б.П. ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ПОЛЯРИЗАЦІЙНОГО
КАРТОГРАФУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТКАНИН

Осінський В.І., Павлов С.В., Тужанський С.Є., Камінський О.С., Темчишена А.В. ЛАЗЕРНІ ТА ФОТОННІ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА ДЛЯ ФОТОМЕДИЦИНИ

Каладзе М.М., Таранов В.В. ЩОДО ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ ТА ДОЗИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ОПРОМІНЕННЯ В УМОВАХ КУРОРТУ

Дастжерді А.Х.М., Клочко Т.Р., Скицюк В.І., Голопура С.І. ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИЙ ПРИЛАД «ПРОМІНЬ-12» ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ БІОЛОГІЧНИХ СТРУКТУР

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

Яковцов Є.П., Дергачов В.В., Ванхальський С.Б. ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ
В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ

Безпалий М.О., Мицик Ф.Ф., Вірченко В.В., Діденко Ю.В. ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОТОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛІКУВАННІ ДЕФОРМУЮЧОГО ОСТЕОАРТРОЗУ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ

Горбунова О.М., Шох Н.М., Засимська В.А. ПОРІВНЯННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ
І ТЕРАПІЇ ПОЛЯРИЗОВАНИМ СВІТЛОМ ЛАМПИ «БІОПТРОН» ТРОФІЧНИХ ПОРУШЕНЬ В НИЖНІХ КІНЦІВКАХ

Коробов А.М., Бойкачова О.М. ФОТОННІ ГНУЧКІ МАТРИЦІ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
ЗАХВОРЮВАНЬ НИЖНІХ КІНЦІВОК «БАРВА-ФЛЕКС/НК»

Лукашенко Д.А., Назаренко П.Н., Таранов В.В., Хохленков Л.Н., Шкадаревич А.П. ЛАЗЕРНИЙ ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИЙ АПАРАТ З АДАПТИВНИМ МОДУЛЕМ КЕРУВАННЯ

 

РЕФЕРАТИ ПУБЛІКАЦІЙ З ФОТОМЕДИЦИНИ