Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та фотомедицина" №1, 2. 2017

ЗМІСТ


РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ

Коробов А.М.
ПРО ТЕРМІНОЛОГІЮ В ФОТОМЕДИЦИНІ ТА ЇЇ НАСЛІДКИ


КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА


Жалдак Д.О., Мелеховець О.К., Мелеховець Ю.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ
ХВОРИХ НА ГІПОТИРЕОЗ, ЩО ПОЄДНАНИЙ
З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ


Олійник Г.А., Коробов В.А., Цогоєв А.А., Коркунда С.В., Кім В.М.
КЛIНIЧНА ЕФЕКТИВНIСТЬ ПРЕПАРАТIВ ФЕРМЕНКОЛА
В КОМПЛЕКСI З ФОТОТЕРАПIЄЮ ТА КОМПРЕССIОННОЮ ТЕРАПIЄЮ
У ПРОФИЛАКТИЦI ПАТОЛОГIЧНОГО РУБЦЕУТВОРЕННЯ


Коваленко Є.Л., Мелеховець О.К., Мелеховець Ю.В.
ВПЛИВ ВНУТРІШНЬОВЕННОЇ ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ
НА ЦИРКАДІАННІ РИТМИ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ


Посохов М.Ф.
ЛАЗЕРНА НЕЙРОТОМІЯ ПЕРИФЕРИЧНИХ ГІЛОК
ТРІЙЧАСТОГО НЕРВА — НОВИЙ СПОСІБ ЛІКУВАННЯ
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНИХ ПРОЗОПАЛГІЙ


ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА


Гамалія М.Ф., Шишко Є.Д., Штонь І.О., Прокопенко І.В.
ФОТОДИНАМІЧНА ДІЯ БАРВНИКА МЕТИЛЕНОВОГО СИНЬОГО
НА КЛІТИНИ МЕЛАНОМИ МИШЕЙ


Свириденко Л.Ю.
ДИНАМІКА РАНОВОГО ПРОЦЕСУ ПІСЛЯ ВПЛИВУ
ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 1,047 МКМ НА ШКІРУ І ПІДЛЕГЛІ М'ЯКІ ТКАНИНИ
(ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ГІСТОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)


Клімова О.М., Коробов А.М., Іванова Ю.В, Лавінська О.В., Биченко К.А.
ЗМІНА ІМУНОРЕАКТИВНОСТІ У ПАЦІЄНТІВ
З ГНІЙНО-СЕПТИЧНИМИ РАНАМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК
НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ ІІ ТИПУ ПІСЛЯ СВІТЛОВОЇ ДІЇ


ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ


Русанов К.В., Русанова Є.Г.
СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ФОТОМЕДИЦИНИ:ТЕХНІКА ДІАГНОСТИЧНОГО
ПРОСВІЧУВАННЯ У 1860-1880-ті РОКИ. (Закінчення)

 

Кокодій М.Г., Шапошнікова А.В., Кайдаш М.В., Тіманюк В.О.
МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ СФІГМОГРАМИ


Сербін М.Є., Тімченко Д.С, Коробов А.М.,
Лагута Т.І., Шидловська О.А.
БІОСУМІСНІ ІМПЛАНТАТИ ТА ЗАСОБИ ПІДВИЩЕННЯ
ЯКОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ (ОГЛЯД)


РЕФЕРАТИ ПУБЛІКАЦІЙ З ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ ФОТОМЕДИЦИНИ


ІНФОРМАЦІЯ


РЕЗОЛЮЦІЯ ХLVII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРІВ У МЕДИЦИНІ ТА БІОЛОГІЇ»


АНОНС МІЖНАРОДНИХ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЙ
«ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРІВ У МЕДИЦИНІ ТА БІОЛОГІЇ»,
ЯКІ ЗАПЛАНОВАНО ПРОВЕСТИ В 2018 РОЦІ


КАФЕДРІ ФІЗІОТЕРАПІЇ, КУРОРТОЛОГІЇ ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ МЕДИЦИНИ
ХАРКІВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ — 90 РОКІВ!