Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та фотомедицина" №1, 2. 2014

Зміст

РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ
НАШ ЮВІЛЯР – РОЗУМЕНКО ВОЛОДИМИР ДАВИДОВИЧ


КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА


В.Д. Розуменко

ПРОГРЕСИВНІ ЛАЗЕРНІ ТЕХНОЛОГІІ В СУЧАСНІЙ НЕЙРООНКОЛОГІІ
О.А.Чорнокур
ЗАСТОСУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ЛАЗЕРА В ХІРУРГІЧНОМУ
ЛІКУВАННІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРТАНІ

Ю. Ф.Чуєв
МАГНІТНО-ЛАЗЕРНА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ АЛГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
В КЛІНІЦІ ОПІОЇДНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

 

ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА


А.М. Коробов
О ФОТОТРАНСФОРМАЦІЇ В ТКАНИНАХ БІОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

І.О. Штонь, М.Ф. Гамалія
НАНОЧАСТИНКИ ЗОЛОТА ЯК КОМПОНЕНТИ ФОТОСЕНСИБІЛІЗАТОРІВ
ТРЕТЬОГО ПОКОЛІННЯ ДЛЯ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПУХЛИН

Л.О. Бондаренко, Т.В. Міщенко
ВПЛИВ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНОГО СВІТЛОВОГО РЕЖИМУ НА ПОКАЗНИКИ
АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ У КРОЛІВ ІЗ ГІПОПІНЕАЛІЗМОМ, ІНДУКОВАНИМ
ТРИВАЛИМ ЦІЛОДОБОВИМ ОСВІТЛЕННЯМ

Л.В. Березіна, І.Г. Фільчаков, А.П. Міроненко, В.С. Войцехович, В.В. Холін, Л.В. Радченко
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОТИВІРУСНОЇ ДІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
НА МОДЕЛІ ЧУТЛИВИХ КЛІТИН ТА ВІРУСУ ГРИПУ

К.А. Кузнецов, Д.Б. Мірошник, В.М. Пасюга, Д.Д. Іванченко, О.Ю. Ключівська,Р.С. Стойка, Ю.Г. Шкорбатов
ВПЛИВ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НИЗЬКОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ
І МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА СТАН ХРОМАТИНУ В ЯДРАХ ТА ВМІСТ БІЛКУ ЦИКЛІНУ А

Є.Д. Шишко, І.О. Штонь, В.В. Холін, М.Ф. Гамалія
ЩІЛЬНІСТЬ ПОТУЖНОСТІ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ ФДТ
ЯК ФАКТОР ВИРІШАЛЬНОГО ЗНАЧЕННЯ

В.А. Грабіна, Ж.М. Маніна, С.В. Бірюкова, О.Б. Колоколова, А.М. Коробов, А.П. Подаваленко
ВПЛИВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ ОПТИЧНОГО
ТА РАДІОЧАСТОТНОГО ДІАПАЗОНІВ ДОВЖИН ХВИЛЬ
НА МІКРООРГАНІЗМИ C. DIPHTHERIAE ТА РОДУ BORDETELLA

М.М. Попов, С.Г. Маланчук, М.М. Мішина, А.М. Коробов
ОЦІНКА ВПЛИВУ ОПТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ Й АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ
ПРЕПАРАТІВ НА ЗДАТНІСТЬ ДО ФОРМУВАННЯ БІОПЛІВОК S.AUREUS та E.COLI

К. В. Русанов, Е. Р. Русанова
ЗА СИНІМ ПТАХОМ. ЧАСТИНА 2


ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ


С.В. Павлов, С.Є. Тужанський, В.В. Холін, О.М. Чепурна, В.С. Войцехович, О.С. Камінський,
А.М. Сахно, В.Д. Попов, С.О. Магдебура, І.О. Штонь, М.Ф. Гамалія
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА НОВИХ МЕТОДІВ ПРОВЕДЕННЯ ФОТОДИНАМІЧНОЇ
ТЕРАПІЇ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ


КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ


В.А. Коробов, А.М. Коробов
ФОТОТЕРАПЕВТИЧНИЙ АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС
КОРОБОВА А. – КОРОБОВА В. “БАРВА-ТЕРАПЕВТ/ЗС”

 

РЕФЕРАТИ ПУБЛІКАЦІЙ
З ФОТОМЕДИЦИНИ