Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та фотомедицина" №1, 2. 2010

Зміст

РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ

А.М. Коробов
ПРО ЗАВДАННЯ ЖУРНАЛУ «ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ФОТОМЕДИЦИНА» НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

 

КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА

В.І. Пантьо, В.М. Шимон, Р.М. Сливка, П.А. Полянський, С.С. Чундак
ЛАЗЕРНА РЕВАСКУЛЯРИЗУЮЧА ОСТЕОТРЕПАНАЦІЯ (ЛАРОТ) ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ
КІСТКИ У ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ІЗ ІШЕМІЄЮ ТКАНИН НИЖНІХ КІНЦІВОК

В.І. Пантьо, В.М. Шимон, Р.М. Сливка, П.А. Полянський, С.С. Чундак, А.С. Карпюк
СКЛЕРОХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ З ВИКОРИСТАННЯМ
ПУНКЦІЙНОЇ ЕНДОВАЗАЛЬНОЇ ЛАЗЕРНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ ВЕН (ПЕВЛК)

В.М. Шимон, І.Й. Пічкар, В.І. Пантьо
ЛАЗЕРНА ДЕНЕРВАЦІЯ ДУГОВІДРОСЧАТИХ СУГЛОБІВ ХРЕБТА ПРИ СПОНДІЛОАРТРАЛГІЇ

В.М. Шимон, І.Й. Пічкар, В.І. Пантьо
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ ЛАЗЕРНОЇ ВАПОРИЗАЦІЇ ПРИ
ЗАСТАРІЛИХ ПРОТРУЗІЯХ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ

В.М. Шимон, І.Й. Пічкар, В.І. Пантьо
ДИНАМІКА РЕНТГЕНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИ ЛАЗЕРНІЙ
ВАПОРИЗАЦІЇ МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКІВ

Т.В. Кишко, М.М. Кишко, Ю.В. Корсак, А.А. Трохимович
ВПЛИВ ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ НА КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ І СТАН МЕТАБОЛІЧНИХ КИСНЕЗАЛЕЖНИХ РЕАКЦІЙ
У ХВОРИХ НА ОСТЕОАРТРОЗ КОЛІННИХ СУГЛОБІВ З НАДМІРНОЮ МАСОЮ ТІЛА

В.В. Семенов, О.С. Севостьянова, В.В. Бугро
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ХІРУРГІЧНОГО ДІОДНОГО ЛАЗЕРА
У ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

А.Л. Захарьян, В.М. Йовбак, М.А. Потапенков, Н.М. Берегова, О.А. Мальченко, А.С. Усеінов, В.В. Калгін
ВЕНЕКТОМІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ
ВАРИКОЗНОГО РОЗШИРЕННЯ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК З САФЕНОФЕМОРАЛЬНИМ РЕФЛЮКСОМ

В.М. Криса, Б.В. Криса
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕНДОВЕНОЗНОЇ ЛАЗЕРНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ В ЛІКУВАННІ
ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК

Л.Ю. Свириденко
ДОСВІД ЛІКУВАННЯ ЧАСТО ХВОРІЮЧИХ ДІТЕЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ ТА СПЕЛЕОТЕРАПІЇ

Е.Ю. Коваль, Л.Ю. Свириденко, В.В. Холін
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДІОДНОГО ЛАЗЕРА «ЛІКА-ХІРУРГ» У ХІРУРГІЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ

О.В. Єрофєєва
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНІЙ КОРЕКЦІЇ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН У ПАЦІЄНТОК З
ГІПОЕСТРОГЕНЕМІЧНИМ ТИПОМ ШКІРНИХ ПОКРИВІВ

Є.Ф. Странадко, В.А. Тітова, М.В. Рябов, В.Ю. Петровський, Т.М. Ібрагімов
РОЛЬ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ПЛОСКОКЛІТИННОГО
РАКУ ГОЛОВИ ТА ШИЇ

 

ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА
М.Ф. Гамалія, І.О. Лісняк, І.В. Прокопенко, Є.Д. Шишко, Г.А. Долинський, А.А. Мамчур, О.В. Усатенко, О.Б. Щербаков, В.В. Холін, А.В. Корунець
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПУХЛИН ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ КОЛОЇДНОГО ЗОЛОТА

М.Ф. Гамалія, І.В. Прокопенко, І.О. Лісняк, Є.Д. Шишко, А.А. Мамчур, В.В. Холін
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗПОДІЛУ ІМУНОКОН’ЮГАТУ ГЕМАТОПОРФІРИНУ В ТКАНИНАХ МИШЕЙ ТА АНАЛІЗ
ДОБОВИХ КОЛИВАНЬ ЙОГО НАКОПИЧЕННЯ ПУХЛИНАМИ

В.В. Пантьо, В.І. Ніколайчук, В.І. Пантьо
ВПЛИВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА БІОЛОГІЧНІ
ОБ’ЄКТИ ТА ЧУТЛИВІСТЬ МІКРООРГАНІЗМІВ ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ

О.В. Павлючок –Гогерчак, В.В. Стецович, М.І. Суховія
МОЛЕКУЛЯРНІ МЕХАНІЗМИ ФОТОДИНАМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПРИРОДНИХ БАРВНИКІВ,
ВИДІЛЕНИХ ІЗ РОСЛИН РОДУ HERACLEUM

В.С. Войцехович, В.О. Каневський, В.І. Матяш, І.В. Фільчаков, С.Л. Зайцев
ФЕМТОСЕКУНДНИЙ ЛАЗЕР З МОЖЛИВІСТЮ ЗМІНИ ДОВЖИНИ ХВИЛІ
ДЛЯ БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Т.І. Коляда, А.М. Коробов, Т.О. Лісна, В.А. Коробов
ЛЕЙКОЦИТАРНА РЕАКЦІЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН З МОДЕЛЛЮ
ГОСТРОГО ЗАПАЛЕННЯ НА ДІЮ НЕМОНОХРОМАТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ СПЕКТРА З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 0,8 МКМ

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ

В.І. Осінський, С.В. Павлов, С.Є. Тужанський, О.С. Камінський
АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНИХ ТА СВІТЛОДІОДНИХ ДЖЕРЕЛ
СВІТЛА НА КВАНТОВО-РОЗМІРНИХ СТРУКТУРАХ ДЛЯ ФОТОМЕДИЦИНИ

В.К. Кісельов, С.В. Мізрахі, В.П. Радіонов
ТЕРАГЕРЦЕВІ ЛАЗЕРНІ УСТАНОВКИ ДЛЯ БІОМЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ