Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та фотомедицина" №1. 2018

ЗМІСТ


КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА


ІННОВАЦІЙНІ ЛАЗЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ХІРУРГІЇ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ
В.Д. Розуменко

ФОТОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАННЯ ПРИ ПЛАСТИЧНОМУ ЗАКРИТТІ РАН У ХВОРИХ З ІШЕМІЧНОЮ ТА НЕЙРОІШЕМІЧНОЮ ФОРМАМИ СТОПИ ДІАБЕТИКА
Ю.В. Іванова, О.М. Клімова, В.О. Прасол, Є.В. Мушенко, А.М. Коробов, М.В. Погорєлов,
Д.С. Тімченко, М.Є. Сербін, Д.О. Кіріенко

ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ В РОСІЇ
Є.Ф. Странадко, Т.І. Малова

МАТЕРІАЛИ ДО ІСТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ЛІКАРНІ, ЗАСНОВАНОЇ ЛІКАРЕМ Г.А. ДАВИДОВИЧЕМ (1895-1920 рр.)
К.В. Русанов, Є.Г Русанова

 

ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА

 

ОСОБЛИВОСТІ МУТАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ У РІЗНИХ ЛІНІЙ DROSOPHILA MELANOGASTER ЗА УМОВ
СПІЛЬНОЇ ДІЇ КОФЕЇНУ І ВИПРОМІНЮВАННЯ HE-NE ЛАЗЕРУ
О.В. Горенська, Н.С. Філіпоненко, Ю.Г. Шкорбатов

МОРФОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛАЗЕРНОГО ТА СВІТЛОДІОДНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В ЛІКУВАННІ УРГЕНТНИХ УСКЛАДНЕНЬ ВИРАЗКОВОЇ ХВОРОБИ
І.М. Байбеков, Д.Т. Пулатов

АКЦЕНТИ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО БАЛАНСУ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ
С.О. Гуляр

ТЕПЛОВІ ПРОЦЕСИ В ШКІРІ ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ОПРОМІНЕННЯ ЛАЗЕРНИМИ ІМПУЛЬСАМИ
М.Г. Кокодій, В.О. Тіманюк, А.М. Коробов

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ

 

ФОТОТЕРАПЕВТИЧНИЙ АПАРАТНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ, ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ
А.М. Коробов, М.Ф. Посохов, В.А. Коробов, О.В. Козир