Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та фотомедицина" №1. 2011

Зміст


РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ
БРІЛЛЬ ГРИГОРИЙ ЮХИМОВИЧ – 65 РОКІВ

 

КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА

В.Д.Розуменко
ЛАЗЕРНА ТЕРМОДЕСТРУКЦІЯ ПУХЛИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ НЕЙРОНАВІГАЦІЇ

Є.П.Странадко, А.І.Слоєва
МОЖЛИВОСТІ ФОТОДИНАМІЧНОЇ ТЕРАПІЇ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН
В ОТОРІНОЛАРІНГОЛОГІЇ

І.З.Самосюк, О.А.Владимиров, О.М.Чухраєва, В.Г.Майковець, Н.І.Самосюк
СУЧАСНІ МЕТОДИ ФІЗІОТЕРАПІЇ В МЕДИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

Г.І. Граділь, В.М. Козько, Г.І. Губіна-Вакулик, А.М. Коробов, Н.Ф. Меркулова,
Д.В. Кацапов, О.І. Могиленецъ, А.А. Кузнецова, О.В. Балдіна, А.В. Решетник
ЗАСТОСУВАННЯ ФОТОТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ НЕГОСПІТАЛЬНОЇ
ПНЕВМОНІЇ В УМОВАХ ІНФЕКЦІЙНОГО СТАЦІОНАРУ

О.М.Нечипуренко
ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ БАГАТОРІВНЕВОЇ ПОЛІСИСТЕМНОЇ ДІЇ НОВОГО ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ ПРИ РЕЦИДИВУЮЧОМУ ОБСТРУКТИВНОМУ БРОНХІТІ У ДІТЕЙ

Ю.Ф.Чуєв
ЛАЗЕРНА ГЕМОКАРБОПЕРФУЗІЯ: ІННОВАЦІЙНИЙ МЕТОД ІНТЕНСИВНОЇ
ДЕТОКСИКАЦІЇ В НАРКОЛОГІЇ

С.П. Шкляр, О.С. Некрасова, Н.О.Некрасова
ВПЛИВ ФОТОННОЇ СТИМУЛЯЦІЇ МАТРИЦЕЮ КОРОБОВА «БАРВА-ФЛЕКС»
НА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ

 

ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА

Г.Є.Брілль., А.В.Єгорова, І.О. Бугаєва, Д.Е.Постнов, А.Б.Правдін,
Г.В.Пономарьов, Л.В. Гаспарян, А.М.Макела
ВПЛИВ ЧЕРВОНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ З РІЗНИМ ТИПОМ ПОЛЯРИЗАЦІЇ
НА ДЕГІДРАТАЦІЙНУ САМООРГАНІЗАЦІЮ ФОТОСЕНСИБІЛІЗАТОРА ДИМЕГІНА

М.С.Романюк, С.М.Мандзинець, М.В.Бура, Д.І.Санагурський
ВПЛИВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА АКТИВНІСТЬ
Na+, K+-АТФази ЗАРОДКІВ В’ЮНА ВПРОДОВЖ РАННЬОГО ЕМБРІОГЕНЕЗУ

Р.А.Садиков, Л.Г.Баженов, К.Р.Касимова, Р.Р.Садиков
МОЖЛИВОСТІ МЕТИЛЕНОВОЇ СИНІ В ФОТОДИНАМІЧНІЙ ІНАКТИВАЦІЇ
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНИХ ШТАМІВ БАКТЕРІЙ

Н.Б.Горбунова, Л.Є.Батай, А.І.Водчиц, Т.О.Павлють, В.С.Улащик, В.А.Орлович
ВПЛИВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ІНФРАЧЕРВОНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
НА РІВЕНЬ МЕДІАТОРІВ ЗАПАЛЕННЯ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ТА ІМУНОКОМПЕТЕНТНИХ
ОРГАНАХ ЩУРІВ З СИСТЕМНИМ ЗАПАЛЕННЯМ

С.М.Смотрін, Р.І.Довнар, О.Ю.Васильков,
С.С. Ануфрік, А.І. Жмакін, М.М.Іоскевіч
АНТИБАКТЕРІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БИНТА МЕДИЧНОГО МАРЛЕВОГО, ЩО МІСТИТЬ
НАНОЧАСТКИ ЗОЛОТА АБО СРІБЛА, ПРИ ДІЇ ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Н.Г.Стрижельчик
СУМІСНА ДІЯ ЖОВТОГО СВІТЛА ТА ЦИКЛОФОСФАМІДУ
НА СТАТЕВІ КЛІТИНИ ДРОЗОФІЛИ

К.В.Русанов, Є.Г.Русанова
ШЛЯХ НАЗУСТРІЧ ВЕСЕЛЦІ. 2. СВІТЛО ПРОТИ БАКТЕРІЙ

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ

О.П.Мінцер, С.В.Павлов, Н.І.Заболотна, Б.П.Олійниченко
АНАЛІЗ РОЗПОДІЛІВ АЗИМУТІВ ТА ЕЛІПТИЧНОСТЕЙ ПОЛЯРИЗАЦІЇ
ЛАЗЕРНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ПЛАЗМИ КРОВІ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ
ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ

 

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
А.М.Коробов, Т. О. Лісна, В.А.Коробов
ПРО ДЕЯКІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІДГУКУ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ЗДОРОВИХ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН НА ДІЮ НЕМОНОХРОМАТИЧНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
ІНФРАЧЕРВОНОГО ДІАПАЗОНУ СПЕКТРА З ДОВЖИНОЮ ХВИЛІ 0,8 МКМ

А.М.Коробов, В.А.Коробов, О.М.Бойкачова
ФОТОННІ КАМЕРИ КОРОБОВА ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ
СИНДРОМУ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ

 

Реферати публікацій з фотомедицини