Міжнародний науково-практичний журнал "Фотобіологія та фотомедицина" №1. 2009

Зміст

РЕДАКЦІЙНА СТАТТЯ

А.М. Коробов
ЛАЗЕРНА ХІРУРГІЯ ТА ФОТОДИНАМІЧНА ТЕРАПІЯ В УКРАЇНІ – «КРИГА СКРЕСЛА»

 

КЛІНІЧНА ФОТОМЕДИЦИНА

В.А.Пантьо, І.І.Пацкань, В.І.Пантьо
ВИКОРИСТАННЯ ДІОДНОГО ЛАЗЕРА У ЛІКУВАННІ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ

С.С.Юрець, С.М.Леванчук, В.Б.Мельник, С.А.Чешенчук, В.Є.Лазоренко, В.В.Шапринський
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕНДОВЕНОЗНОЇ ЛАЗЕРНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ ХРОНІЧНОЇ ВЕНОЗНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ НИЖНІХ КІНЦІВОК

С.О. Возіанов, В.І. Виниченко, Н.М. Погорєлова
СТАНДАРТНА ТА ФЛУОРЕСЦЕНТНА ЦИСТОСКОПІЯ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ
НОВОУТВОРЕНЬ СЕЧОВОГО МІХУРА

О.В. Єрофєєва, В.О. Цепколенко, О.А. Бзіта
ЗАСТОСУВАННЯ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ
МІКРОЦИРКУЛЯТОРНИХ ПОРУШЕНЬ ПРИ ІНВОЛЮЦІЙНО-ДИСТРОФІЧНИХ ЗМІНАХ ШКІРИ

Л.Д. Катюкова, І.В. Рой, О.І. Баяндіна, Д.Ю. Гугушкін
ЗАСТОСУВАННЯ ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ ПІСЛЯ
БЛОКУЮЧОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ ДІАФІЗАРНИХ ПЕРЕЛОМІВ СТЕГНА

В.М. Криса, Б.В. Криса
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ВАРИКОЗНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК З
ВИКОРИСТАННЯМ ЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ ЛАЗЕРНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ

В.М. Шимон, В.І. Пантьо, І.Й. Пічкар
ЛАЗЕРНА НУКЛЕОТОМІЯ – КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ

А.В. Паненко, А.А. Подвисоцький
ЗАСТОСУВАННЯ СКАНУЮЧОЇ ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ ПРИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
ОРГАНІВ ГЕПАТОПАНКРЕАБІЛІАРНОЇ ОБЛАСТІ В САНАТОРНИХ УМОВАХ

О.Г. Гарюк, Л.Ю. Свириденко, А.Б. Бобрусь
ЛАЗЕРНА ВАЗОТОМІЯ НИЖНІХ НОСОВИХ РАКОВИН У ХВОРИХ НА МЕДИКАМЕНТОЗНИЙ РИНІТ

А.В. Малихін, Н.А. Малихіна, А.Є. Шахмаєв, В.В. Войченко
ФОТОТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ. ОЦІНКА МЕТАБОЛІЧНИХ
ПОКАЗНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИЛАДУ АМП

 

ФОТОБІОЛОГІЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ФОТОМЕДИЦИНА

В.В.Пантьо, В.І.Ніколайчук, В.І.Пантьо, А.В. Микитюк
ВПЛИВ НИЗЬКОІНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЧУТЛИВІСТЬ
МІКРООРГАНІЗМІВ ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ

Д.М. Пихтєєв
ФОТОДИТАЗИН І АЛАСЕНС У ДІАГНОСТИЦІ ТА ТЕРАПІЇ ОНКОЗАХВОРЮВАНЬ

 

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ФОТОБІОЛОГІЇ ТА ФОТОМЕДИЦИНИ

І.З. Самосюк, М.В. Чухраєв
ЕКО-ФІЗИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СИНГЛЕТНО-КИСНЕВОЇ ТЕРАПІЇ

А.М. Коробов, О.І. Савицька, В.А. Коробов, М.Ф. Посохов
ФОТОННИЙ ПОЛІХРОМНИЙ АПАРАТ «БАРВА-ПХ/252У» ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ НАЙБІЛЬШ
ПОШИРЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО, ШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА СТУДЕНТІВ